+421 902 777 771
info@monitoringvozidla.sk
nájdete nás

Užívateľsky jednoduchý systém na
sledovanie vozidiel

ÚVOD

Vitajte na našej stránke!

Naša firma pôsobí na trhu od roku 2008 a zaručuje Vám, že budete mať dokonalý prehľad o pohybe Vašich vozidiel, o evidencii tankovania, spotrebe alebo štýle jazdy, čím výrazne prispejete k efektivite využitia vozidiel aj zamestnacov a tým zvýšeniu obratu vo firme.

Ponúkame komplexný systém monitorovania, prevádzky a správy vozidiel, pracovných strojov a osôb, ktorý je určený pre všetky typy vozidiel. V dnešnej dobe patrí táto služba k dôležitým finančne nenáročným investíciám firmy z dôvodu optimalizácie využitia pracovného času, nákladov na pohonné hmoty, štýlu jazdy, servis vozidiel, monitorovanie pohybu vozidiel a následné spracovanie a štatistické vyhodnotenie týchto údajov na základe automaticky vytvorenej elektronickej Knihy jázd.

Systém spracuváva získané údaje o polohe monitorovaných objektov zo satelitných systémov odoslaním cez dátové pripojenia mobilných operátorov na server. Tieto údaje sa automaticky ukladajú do systému a tak je možné si prezrieť históriu pohybu jednotlivých vozidiel. Funkčnosť systému eviduje, kedy má vozidlo absolvovať plánované servisné úkony po odjazdení stanoveného počtu kilometrov prípadne časovo pravidelnú technickú prehliadku, či STK. Taktiež vie upozorňovať užívateľa na rôzne zmeny definovaných stavov (prekročenie, hraníc, zmena stavu zapaľovania, únik pohonných látok, prekročenie definovanej rýchlosti, odťahovanie vozidla...) formou sms, elektronickou poštou prípadne komunikačnými aplikáciami.

Služby, ktoré poskytujeme sa snažíme realizovať s maximálnym dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka.Našou ambíciou je navrhnúť zákazníkovi také technologické riešenie, aby po praktických skúsenostiach ocenil jeho efektivitu a prínosy.


 

Možnosť bezplatného odskúšania
monitorovacieho systému !