Pre našich zákazníkov sme oficiálne spustili Nový portál.  

Zahájili sme prevádzku vylepšenej verzie webu X-track.sk.

Kontakt

Odd.predaja:
+421 902 777 773
Služby zákazníkom
+421 902 777 771

Služby

 

 

Monitoring a správa vozového parku

 • on-line monitoring v reálnom čase, poloha, stav motora
 • informácie o rýchlosti vozidla, spotrebe, kontrola servisných prehliadok
 • história jázd zaznamenaná v tabuľkovej forme a vykreslená v mapových podkladoch
 • automatické generovanie knihy jázd a mesačných výkazov, možnosť manuálnej korekcie dát
 • automatický výpočet spotreby
 • automatický import dát z tankovacích kariet (CCS, OMV...)
 • automaticky generovaná kniha jázd
 • jednoduchý export dát do ďalších IT systémov
 • rozlišovanie služobných a súkromných jázd
 • identifikácia vodiča vozidla (kontaktná, bezkontaktná)
 • možnosť merania skutočnej spotreby vozidla prietokomerom
 • nepretržitá dostupnosť údajov 24 hodín denne
 • štatistiky a prehľady   
 • široké možnosti nastavenia prístupových práv pre užívateľov

         
Monitoring prepravovaného tovaru

 • Sledovanie polohy prepravovaného tovaru pre tretiu stranu
 • Meranie teploty v nákladnom priestore vozidla


Ochrana vozidiel, posádky a majetku

 • E-call – v prípade nehody zašle jednotka sms s informáciou o polohe vozidla na predvolené číslo
 • Funkcia sms alarmu pri pokuse o krádež vozidla (dverné čidlo, priestorové čidlo)
 • Varovanie pomocou sms pri odtiahnutí vozidla (náklonové čidlo)
 • Signalizácia neoprávneného opustenia zadanej lokality v zadanom čase
 • Možnosť zablokovania vozidla na diaľku

   
Monitoring osôb

 • on-line monitoring osoby
 • off-line monitoring (zistenie polohy na dotaz)
 • funkcia alarm (v prípade tiesne hovor/sms na definované číslo)


Poskytujeme:

 • Konzultácie, poradenstvo (bezplatne)
 • Návrh technického riešenia podľa požiadaviek zákazníka (bezplatne)
 • Školenia personálu zákazníka (v cene služieb )
 • Montáž zariadení do vozidiel (autorizované servisné strediská, základná montáž na požiadanie priamo u zákazníka)
 • Záručný a pozáručný servis
 • Technickú podporu (non-stop)
 • Zákaznícku linku
 • Možnosť bezplatného odskúšania systému
 • Možnosť zapožičania mobilnej jednotky